logo
 
 

 

R?rmokare i J?nk?ping

Välkommen till Knut Svenssons Rör AB

Knut Svenssons Rör är ett lokalt VVS-företag i södra vätterbygden.

Vi
arbetar med all form av VVS arbeten och arbetar efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Fjärrvärme

För er som söker uppvärmning utav ert flerbostadshus eller till era lokaler så kan vi hjälpa er med installation av fjärrvärme, som både är ett ekonomieffektivt och miljövänligare alternativ till andra former av värmeproduktion för hus och lokaler i större skala.

Värmepumpar

Vi använder oss av CTC energisnåla värmepumpar. CTC erbjuder ett komplett program av värmepumpar för villor och flerfamiljshus.

Sedan 1923 har CTC värmt de svenska hemmen.

Välkommen till oss för Säker installation!

Kontakta oss!

Telefon
Växel: 036-130851

Telefax: 036-134437

Knut Svenssons Rör AB
Bredgatan 1
561 34 HUSKVARNA

Epost
mail@svenssonsror.comaaa

Knut Svenssons Rör AB Bredgatan 1 561 34 HUSKVARNA 036-130851