logo
 
 

 

R?rmokare i J?nk?ping

Välkommen till Knut Svenssons Rör AB

Knut Svenssons Rör är ett lokalt VVS-företag i södra vätterbygden.

Vi
arbetar med all form av VVS arbeten och arbetar efter branschreglerna Säker Vatteninstallation.

En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Branschreglerna infördes i september 2005 och är framtagna av VVS-branschen i samråd med leverantörer och försäkringsbolag. Arbetet har fått finansiellt stöd av SBUF, Sveriges Byggutvecklingsfond.

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Välkommen till oss för Säker installation!

Kontakta oss!

Telefon
Växel: 036-130851

Telefax: 036-134437

Knut Svenssons Rör AB
Bredgatan 1
561 34 HUSKVARNA

Epost
mail@svenssonsror.comaaa

Knut Svenssons Rör AB Bredgatan 1 561 34 HUSKVARNA 036-130851